_DSC0222_edited_edited.jpg
ATAMUN LOGO 4.png

ATAMUN 2021

Adaption of MUN Structure 

MUN gives the image of a difficult activity from the outside. The main reasons for this situation are the complexity of the committee work and the language of the conference, which is commonly English. We decided to carry out pre-program training workshops in order to ensure that the delegates who will attend for the first time do not have any difficulties in the committee environment. In these workshops, which will start about 1 month before the program, we aimed to explain the MUN in detail and eliminate the problems that may be experienced. We decided to open a Turkish MUN (MBM) committee for those who do not trust their English but are willing to participate in the event.

MUN YAPISININ ADAPTASYONU |

MUN dışarıdan zor bir etkinlik imajı verir. Bu durumun en temel sebepleri komite işleyişinin kompleksliği ve konferans dilinin İngilizce olmasıdır.  İlk kez katılacak delegelerin komite ortamında zorlanmamaları adına program öncesi eğitim workshop'ları gerçekleştirmeye karar verdik. Programdan yaklaşık 1 ay önce başlayacak bu workshoplarda MUN'u ayrıntıları ile anlatarak, yaşanabilecek sıkıntıları ortadan kaldırmayı hedefledik.